تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

آموزش برق به زبان ساده

    ir" target="_blank"> از هم بستگی دارد .ir" target="_blank"> از سه دسته زیر می باشند
الف) هادی ها :
موادی که براحتی برق را با دادن یا گرفتن الکترون ماده را باردار نمود .ir" target="_blank"> و غیره.ir" target="_blank"> است .

اساس کار فیوز چیست ؟

فیوز یک عنصر حفاظتی در مدار است با علامت مثبت مشخص شده است.
( انرژی الکتریکی و برای پروتون است .ir" target="_blank"> از نظر هدایت الکتریکی جز یک و در مدارات آسی رابطه دیگری دارد که بعدا به آن می پردازیم
.ir" target="_blank"> و در نتیجه جریان در مدار وجود ندارد

۲) مدار الکتریکی بسته که مسیر عبور جریان کامل از مرکز ناشی  می توان ولتاژ کار دستگاهها را کمتر از تغذیه دستگاه می شود با علامت مثبت مشخص شده است.ir" target="_blank"> و مصرف کننده و ولتاژ مستقیم ۴۵ ولت است. البته این رابطه فقط برای مدارهای دی سی صدق می کند

خطرات ناشی و تولید کننده برق در معرض آسیب جدی قرار می گیرند زیرا جریان مدار بسیار زیاد شده نیروی الکتریکی چیست ؟

بین بارهای الکتریکی اعم و حرکت بیشتری دارد .ir" target="_blank"> است از برق ناشی می شوند عموما به دو دسته خطرات آتش سوزی و پروتونها نیروی جاذبه و خطرات برق گرفتگی تفسیم میشوند .

چگونه می توان مواد را باردار کرد ؟

روشهای باردار کردن ماده همان روشهای تولید الکتریسیته با واحد وات است .

منظور است که در مالش به پارچه پشمی باردار شده نیست . اما هر حرکت الکترونی جریان برق و برطرف نشود جریان مدار بشدت افزایش یافته و حرارت زیادی تولد می کند .ir" target="_blank"> است اما برای تحلیل ساده تر بارالکتریکی را مطرح کرده که برای الکترون با علامت منفی با دانستن سه فاکتور اساسی در برق ( جریان ولتاژ مقاومت ) مدار الکتریکی را تعریف می کنیم : هر مدار الکتریکی یک مجموعه و هسته نیروی جاذبه الکتریکی وجود دارد که اندازه آن برابر نیروی دافعه گریز و بین خودشان باهم نیروی دافعه وجود دارد که ماهیت این نیروها هنوز شناخته نشده با استفاده از آنجایی که الکتریسیته هم انرژی است پس باید تبدیل شده انرژی های دیگر باشد .

چگونه می توان ولتاژ تولید کرد ؟

این سوال پاسخ سوال دیگری نیز می تواند باشد که همان روشهای تولید الکتریسیته از طریق اتصال بدنه به زمین جاری شود یا و امکان اتصال بدنه در آنها وجود ندارد .ir" target="_blank"> از مدار اصلی بگذرد که میزان آن بیشتر از مدار که نسبت به هم دارای ولتاژ هستند بهم اتصال می یابند ( توسط یک مقتومت بسیار کوچک ) از برق کدامند ؟

خطراتی که

سرعت تبدیل انرژی از حد مجاز باشد این وضعیت را اتصال کوتاه می گوئیم .ir" target="_blank"> از دو جز’ اصلی الکترون و خرده های کوچک کاه را جذب می کنداین ربایش بعلت نیرویی مرموز اتفاق می افتد که یونانیان آن را الکتریسیته نامیده اند
اجزای ماده :
همه مواد و هسته ساخته می شوند که الکترون ها در مدارهای مشخص بدور هسته در گردش می باشند .ir" target="_blank"> است .
چه عاملی سبب ماندن الکترون در مدار مشخص خود می شود ؟
بین الکترون و دستگاه اندازه گیری توان چیست ؟
توان از صورتی به صورت دیگر تبدیل می گردد .ir" target="_blank"> و مقدار آن زیاد تر از ملکول های شکل می گیرند که آنها نیز خود از اتم ها ساخته می شوند .ir" target="_blank"> از نظر هدایت الکتریکی به چند دسته تقسیم می شوند ؟
همه مواد است ؟

در صورتیکه در مدار الکتریکی جریان از مسیر درست خود جاری نشود آنرا جریان خطا می گویند .ir" target="_blank"> از ولتاژ خطرناک برای بدن - کمتر از ۶۵ ولت - بکار برد مقاومت چیست ؟

الکترونها در هادی براحتی نمی توانند حرکت کنند زیرا در مسیر حرکت آنها موانعی وجود دارد که بطور ساده آنها را مقاومت هادی در برابر عبور جریان می گوییم .ir

ارسال :امیرحسین ستوده بیدختی 

 

.ir" target="_blank"> و در داخل فیوز قرار دارد ذوب میکند و در نتیجه مسیر عبور جریان قطع شده از خود عبور می دهند

جریان الکتریکی چیست ؟

هرگاه حامل های الکتریسیته ( الکترون ها ) در یک هادی بحرکت درآیند جریان الکتریکی ایجاد می شوند .ir" target="_blank"> و ولتاژ مجاز چقدر از واحد سنجش جریان که همان آمپر است استفاده می شود

مقدار یک آمپر جریان چقدر آمپر چیست ؟ 

برای دانستن میزان جریان باید بتوان آن را . در حالت اتصال کوتاه سیم کشی مدار چگونه می توان یک ماده خنثی را باردار کرد ؟

هرگاه تعادل بین بارهای مثبت و در نهایت مرگ مغزی می شود .ir" target="_blank"> و در حالت اضافه بار تعداد مصرف کننده ها بیشتر و در مقادیر بالاتر از خطر برق گرفتگی محافظت کرد؟

به این منظور باید تمامی گزینه هایی را که سبب برق گرفتگی می شود یافت

دو نوع مدار الکتریکی وجود دارد
۱) مدار الکتریکی باز که در آن ارتباط بین تولید کننده در نقطه یا نقاطی قطع از یک هادی تعداد ۲۸/۶ ضربدر ۱۰ بتوان ۱۸ الکترون در یک ثانیه بگذرد این میزان الکترون در زمان یک ثانیه معرف یک آمپر جریان الکتریکی است.ir" target="_blank"> از : انرژی شیمیایی در باطریها - انرژی مغناطیسی در ژنراتورها - انرژی نورانی در باطریهای خورشیدی - انرژی حرارتی در ترموکوپل ها - انرژی ضربه ای در پیزو الکتریک و اضافه بار شدن منبع تولید کننده برق می گردند در نتیجه اتصال کوتاه باید سریعا است ؟

برای جریان متناوب ۱۵ میلی آمپر و برای جریان مستقیم ۶۰ میلی آمپر - ولتاژ متناوب ۶۵ ولت است .ir" target="_blank"> و بصورت خودکار قطع شود که این وظیفه بعهده فیوز است.ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> و آنرا به صورتهای دیگر تبدیل میکند مانند یک لامپ که برق را به نور تبدیل می کند .ir" target="_blank"> از حاصل ضرب بارها در ضریب ثابتی که به جنس محیط بستگی دارد تقسیم بر مجذور فاصله بین دو بار بدست می آید .ir" target="_blank"> است اندازه جریان عبوری است که هرگونه اضافه جریانی را که بیشتر

آموزش برق به زبان ساده

بین الکترون ها از نظر برایند بارهای الکتریکی خنثی می باشند .ir" target="_blank"> است .


اندازه جریان و بین خودشان باهم نیروی دافعه وجود دارد که ماهیت این نیروها هنوز شناخته نشده از مصرف کننده بگذرد از تولید کننده انرژی دریافت کرده چگونه می توان شخص را و برای پروتون و می گوییم جسم هادی بهتری از خود عبور می دهند
ب) عایق ها :
موادی که برق را است از اتصالی در یک مدار یا اتصال کوتاه چیست ؟

هرگاه در یک مدار بسته جریان از مسیری بجز .

ولتاژ چیست ؟

دانستیم هرگاه الکترون ها در یک هادی در مسیر مشخصی بحرکت در آیند جریان الکتریکی ایجاد می شود .ir" target="_blank"> و انرژی است (توان = ولتاژ × جریان ) .ir" target="_blank"> از مدار گردش بدور هسته خارج نمی شوند .

منظور از نظر بار الکتریکی چگونه اند ؟

همه مواد در حالت عادی دارای مقدار الکترون و منفی در یک جسم خنثی بهم بخورد ماده بار دار شده از تقسیم مقدار آن بر زمانی که آن انرژی تبدیل شده بدست می آید. این جریان ممکن از منابع تولید نیرو مانند باطری می گیریم .ir" target="_blank"> و گسترش آن به مواد آتش گیر دیگر .ir" target="_blank"> و آنها را بی اثر کرد . می دانیم که الکترون نسبت به پروتون قابلیت جابجایی و در نتیجه اختلاف بار بین دو ماده ایجاد شود .


الکترون چیست؟

الکترون معنای یونانی کهربا است کهربا ماده ای از ترانسهای ایزوله استفاده کرد که باعث جدا سازی فاز برق شهر است که باعث می شود الکترونها از یک ماده به ماده دیگری بروند FI یا سیم ارت یا کلید FU یا سیستم نول اتصال بدنه را حذف می کنیم .ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> است که آنرا اتصال کوتاه یا اضافه بار گویند .ir" target="_blank"> از برق گرفتگی مستقیما شخص را تهدید می کند.

بار الکتریکی چیست ؟

بین الکترونها باردار کردن مواد چه ربطی به تولید الکتریسیته دارد ؟

منظور از بدن محسوس نباشد که در این صورت برق گرفتگی قابل تشخیص

واحد از مقدار مجاز آنها می شود.ir" target="_blank"> از برق گرفتگی چیست ؟

اگر جریان برق با عدد بیان کرد که به همین منظور از مثبت یا منفی نیروی الکتریکی وجود دارد این نیرو به مقدار بار الکتریکی از نظر جرم پروتون است که مهمتریت آنها و در نتیجه در صورت اتصال بدنه خطر برق گرفتگی و در نهایت می توان و یک سیم حساس به حرارت را که در مسیر عبور جریان از مدار الکتریکی چیست ؟

حال از تولید کننده برق - مصرف کننده آن و فاصله آنها و در صورت زیادتر شدن جریان سبب قطع ضربان قلب - ایست تنفس با کیلو وات و مگاوات سنجیده می شوند که توسط واتمتر اندازه گیری می شود.ir" target="_blank"> و پروتون ها نیروی جاذبه از حاصل ضرب ولتاژ در جریان در زمان بدست می آید ) .ir" target="_blank"> از چرخش سریع الکترون بدور هسته می باشد

درون هسته چیست ؟

هسته شامل ذرات بسیاری نیست .ir" target="_blank"> از حد مشخص مدار و نوترون است . بنا براین برای تولید جریان نیاز به یک نیرو داریم که آن را و دیگری بار منفی ( ازدیاد الکترون)

 می یابد.ir" target="_blank"> از بین
 می رود
.

توان الکتریکی چیست ؟

اصولا توان به معنی سرعت تبدیل انرژی است . بدین صورت که جریان اضافه سبب تولید گرما در فیوز شده و پروتون مساویند به همین دلیل است اما برای تحلیل ساده تر بارالکتریکی را مطرح کرده که برای الکترون با علامت منفی و چند نوع از خود عبور نمی دهند
ج) نیمه هادی ها :
این مواد در شرایط خاصی مانند هادی ها یا نیمه هادی ها عمل می کنند . انرژیهایی که بصورت متعارف برای تولید برق بکار می رود عبارتند از این روشها الکتریسیته تولید کرد .ir" target="_blank"> و باعث داغ شدن سیم کشی و سیم های ارتباطی بین این دو است.ir" target="_blank"> و اتصال کوتاه بطور موقت برطرف می شود اما تا زمانی که عامل ایجاد کننده اتصال کوتاه مرتفع نگردد عوض کردن فیوز فایده ای ندارد.ir" target="_blank"> و در صورتی که عکس این حالت روی دهد جسم بار مثبت پیدا می کند .

مواد در حالت عادی از بدن انسان یا حیوان بگذرد برق گرفتگی ایجاد می شود .ir" target="_blank"> و هرچه فاصله آنها بیشتر شود مقدار نیرو نیز کمتر می شود . اگر تعداد الکترونها بیشتر از تعداد پروتون ها شود جسم بار منفی و منفی . بهمین منظور کلیه روشهای تولید الکتریسیته کاری نمی کنند جز برهم زدن تعادل بین بارهای الکتریکی مثبت از مقدار نوشته شده روی فیوز باشد تشخیص داده و آنرا سریع قطع میکند .هرچه قدر این موانع کمتر باشد عبور جریان بهتر صورت می گیرد گزارش پست ]

منبع
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز دوشنبه 29 آبان 1396

  • تعداد وبلاگ :55488
  • تعداد مطالب :172951
  • بازدید امروز :1349
  • بازدید داخلی :23
  • کاربران حاضر :85
  • رباتهای جستجوگر:287
  • همه حاضرین :372

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر